Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Høstens foredrag hos PUS

Smittetallene på Nord-Jæren satte våren 2021 visse begrensninger på aktiviteten i Pensjonistuniversitetet Stavanger. Nå er imidlertid smittetallene i regionen relativt lave og de fleste i vår målgruppe er nå fullvaksinerte. Det betyr at vi igjen kan invitere flere til våre foredrag.

Vi kan nå ha inntil 200 tilhørere på våre foredrag i sal 1 på kulturhuset Sølvberget. Styret har videre bestemt at vi skal gå bort fra ordningen om «kjøp av billetter». I stedet skal vi registrere frammøte ved inngangen ved avmerking på våre medlemslister. Medlemmer i PUS og i Equinors pensjonistklubb har gratis adgang til foredragene, mens ikke-medlemmer må betale kr. 100.