Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Innkalling til Årsmøte 2020

 

Du innkalles med dette til årsmøte i Pensjonistuniversitetet Stavanger onsdag, 19. februar. Årsmøte vil bli holdt etter dagens forelesning på Stavanger kulturhus, Sølvberget.

Alle medlemmene som har betalt kontingent for 2020, har stemmerett. Forslag til saker som ønskes behandlet, må være innkommet til styret for Pensjonistuniversitetet Stavanger senest 2 uker før årsmøtet.

Årsmøte skal behandle følgende saker:

1        Konstituering
          a. valg av møteleder
          b. valg av referent
          c. valg av 2 protokollunderskrivere

2        Styrets årsmelding 2019

3.       Årsregnskap 2019

4.       Innsendte forslag og andre saker som styret legger fram

5.       Fastsettelse av kontingent 2021

6.       Årsbudsjett 2020

7        Valg av:

a. Valg av styreleder for ett år, 3 styremedlemmer for 2 år og 2 varamedlemmer for ett år.
b. Valg av revisor for ett år
c. Valg av tre medlemmer til valgkomité
d. Valg av valgkomiteens leder

         

 

Stavanger, den 15. januar 2020

Med vennlig hilsen styret
Pensjonistuniversitetet Stavanger