Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Vårens foredrag og sommerturen til Egersund er avlyst

På bakgrunn av myndighetenes råd om og restriksjoner for møtevirksomhet for grupper over 50 personer, ser styret seg nødt til å avlyse Pensjonistuniversitetet Stavanger sine foredrag for resten av vårsemesteret. Det samme gjelder den planlagte turen til Egersund i juni.

Høsten 2020 - Styret har klart høstens foredrag og ser fram til mange interessante tema presentert av dyktige forelesere. Vi vil be dere allerede nå merke dere både datoer og foredragsholdere - se forelesninger.