Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Forelesninger 2021

Vi måtte som kjent innstille virksomheten i vår på grunn av Coronapandemien.

Høstens program vil imidlertid gå som planlagt, dog etter sikre smittevernregler. Vi har også i høst lagt foredragene til den store Sal 1 som i utgangspunktet har plass til over 400 personer. Nå er imidlertid kapasiteten redusert til 155.

Personer fra samme husstand kan sitte ved side av hverandre i salen, men til andre må det være 2 tomme seter. Vi legger opp til at alle skal kunne kjøpe billett på forhånd. Medlemmer kjøper «gratisbilletter» mens andre kjøper billett til kr. 100.

Ved kjøp av billett må en registrere navn og telefonnummer. PUS er nemlig ansvarlig for å ha navneliste over alle som er til stede på foredraget. Listen skal oppbevares i minst 10 døgn. Alle som kjøper «gratisbillett» må vise medlemskort ved inngangen.

Når

Emne

Foreleser

Onsdag 20. jan. kl: 11:00

Jernbanen som samfunnsutvikler, om de folkevalgte finner det viktig nok. AVLYST

Tidligere NSB sjef Osmund Ueland

Onsdag 17. feb. kl: 11:00

Seks planter som forandret verden. AVLYST

Botaniker Eva M. Lauritzen

Onsdag 17. mars kl: 11:00

Restaureringen av Stavanger Domkirke.

Avdelingsdirektør Britta Goldberg

Onsdag 21. april kl: 11:00

Smartby for pensjonister AVLYST 

Gunnar Crawford

Onsdag 19. mai kl: 11:00

Det magiske vannet

Dr. Gro Johnsen

Onsdag 25. aug. kl:11:00

NY! Hvordan vi mennesker oppfatter og forholder oss til rytmikk

Førsteamanuensis Kjetil Vikene

Onsdag 8. sept.

Sommertur til Egersund

Veivisere: Egil Harald Grude og Harald Hamre

Onsdag 22. sept. kl: 11:00

Smartby for pensjonister

Gunnar Crawford

Onsdag 20. okt. kl: 11:00

Kvinder med begavelse for lægevirksomhet

Forfatter Cecilie Arentz-Hansen

Onsdag 24. nov. kl: 11:00

Den lille forskjellen – om forskjeller i Norge

Professor Karl Ove Moene

Onsdag 15. des. kl: 11:00

Nobels fredspris gjennom 120 år

Frilansejournalist og forfatter Anne Synnøve Simensen

 

<- 2020 | 2022 ->