Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Smartby for pensjonister

Onsdag 22. september kl. 11.00 kommer Gunnar Crawford for å forelese om temaet: Smartby for pensjonister

Byer over hele verden står foran utfordringer knyttet til økende urbanisering, utilfredsstillende infrastruktur, større krav og forventinger fra innbyggerne, høyere teknologisk endringstakt, og en økende andel eldre i befolkningen. Stavanger kommune ønsker å møte disse utfordringene med teknologi, samarbeid og tett innbyggerinvolvering. Hele ideen om smartere byer og samfunn er med andre ord tuftet på samarbeid og samhandling på tvers av de vanlige skillelinjene i samfunnet.

Gunnar Crawford er leder av prosjektet Smartby Stavanger. Han vil orientere om prosjektet og om hvilke konsekvenser det vil kunne få for pensjonister i Stavanger.