Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Hvordan vi mennesker oppfatter og forholder oss til rytmikk

Onsdag 25. august kl. 11.00 kommer førsteamanuensis Kjetil Vikene for å forelese om temaet: Hvordan vi mennesker oppfatter og forholder oss til rytmikk

Kjetil Vikene er post-doktor og førsteamanuensis ved Institutt for Biologisk og Medisinsk Psykologi ved Universitetet i Bergen. Han har sin bakgrunn som litteraturviter, har jobbet i mange år som programmerer i det private næringsliv. For 8 år siden vendte han tilbake til akademia for å studere sin hovedinteresse: Hvordan vi mennesker oppfatter og forholder oss til rytmikk.

Kjetil skrev sin doktorgrad om hvordan personer med Parkinsons sykdom oppfatter rytmikk, og hvordan hjerneaktiviten til de med sykdommen forandret seg når de lytter til musikalske rytmer, og noen av resultatene fra disse studiene skal dere få høre mer om i dag.

Nå er han nettopp ferdig med et større intervensjonsprosjekt, der en musikkterapeut har lært opp deltakere med Parkinsons sykdom å spille slagverk, og han skal si litt mer om det også. Men dere skal også få en litt bredere innføring i forholdet mellom musikk og hjernen.