Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Den aldrende hjernen og læring

Onsdag 16. mars kl. 11.00 kommer Professor emeritus dr. med. Per Brodal for å forelese om temaet: Den aldrende hjernen og læring

Per Brodal ble utdannet ved Universitetet i Oslo (UiO) og tok den medisinske doktorgraden (dr.med.) i 1972. Etter turnustjeneste og forskningsopphold ved Oxford University ble han ansatt ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. I 1985 ble han utnevnt til professor medisin (anatomi).

Per Brodal har drevet eksperimentell hjerneforskning i mange år. Han har omfattende undervisningserfaring for ulike grupper helseprofesjoner på grunn- og spesialistnivå, og er spesielt opptatt av brobygging mellom basalfag og klinikk.