Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Frankrike før og etter presidentvalget

Onsdag 18. august kl. 11.00 kommer lektor Henrik Paaske for å forelese om temaet: Frankrike før og etter presidentvalget

Henrik Paaske, er nå pensjonist, men tidligere lektor ved Stavanger katedralskole i 30 år. Cand.philol. med fransk hovedfag fra Universitetet i Bergen  Underviste på OFNEC - Office franco-norvégien d’echange et de coopération - ved Universitetet i Caen fra 2010-2012.

Vi tar pulsen på Emmanuel Macron og revolusjonenes Frankrike; et samfunn der befolkningen i likhet med befolkningen i andre vestlige land svikter de tradisjonelle høyre og venstrepartiene til fordel for grasrotbevegelser og ytterliggående partier.   Hva er spesielt med Frankrike, og hvorfor kommer motsetningene der så kraftig til uttrykk?