Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Russland, Ukraina og Europa – hva nå?

Onsdag 28. september kl. 11.00 kommer tidligere ambassadør i Ukraina og Russland Øyvind Nordsletten for å forelese om temaet: Russland, Ukraina og Europa – hva nå?

Øyvind Nordsletten har arbeidet bortimot 50 år i norsk utenrikstjeneste. Han var bl.a. Norges første ambassadør i Ukraina (1992-1996), ekspedisjonssjef og leder av Internasjonal avdeling ved Statsministerens kontor (1997-2000) og ambassadør i Moskva (2000-2008). Han er fortsatt engasjert av norske styresmakter i ulike oppdrag.

Nordsletten har vendt tilbake til utgangspunktet, Jæren, der han bor og er engasjert i restaurering av gamle hus, fluefiske og arbeid med jord og hage.