Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Matforgiftinger og smittesporing

Onsdag 19. oktober kl. 11.00 kommer lektor Gro Johnsen for å forelese om temaet: Matforgiftninger og smittesporing

Gro Johnsen er utdannet som lektor i realfag, med hovedfag i mikrobiologi fra Universitetet i Bergen. Etter mange års forskning på Norconserv (Nofima) og mer enn ti år som avdelingsleder ved Næringsmiddeltilsynet for Midt-Rogaland (Mattilsynet), tok Johnsen doktorgrad i mikrobiologi og epidemiologi ved Norges Veterinærhøgskole (NMBU). Hun har arbeidet på IVAR og undervist og vært instituttleder ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet på Universitetet i Stavanger. Sentralt i Johnsens virke har vært arbeid med bakterier i mat og miljø, hygiene og smittesporing.

Bakterier og mikroorganismer er alltid til stede i miljøet, i maten og på oss. De fleste er nyttige. Men vi ønsker ikke smitte, sykdom og forråtnelse. Matforgiftninger kan gi alt fra kortvarig diaré og oppkast til alvorlige tilstander som rammer mange samtidig. Vi har hatt flere omfattende utbrudd i vår region med Salmonella, dysenteri og en stor del andre agens. Oppsporing av årsakene er et møysommelig og viktig arbeid. Ved å finne ut hva som gikk galt kan det iverksettes tiltak for å unngå at tilsvarende skjer igjen.