Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Forelesninger 2016

Når ikke noe annet er oppgitt, vil forelesningene foregå på Sølvberget, Stavanger kulturhus. Følg ellers med i annonsene i Stavanger Aftenblad, mandagen før forelesningene. Det kan bli skifte av foreleser, sted og tid dersom noe uforutsett skulle skje.

 

Når

Emne

Foreleser

Torsdag 21. jan. kl: 11:00

Alderisme - med innslag fra samtale med Rolv Wesenlund om å bli eldre

Tidligere generalsekretær i Norges Røde Kors Odd Grann

Torsdag 18. feb. kl: 11:00

Militærflyger i den kalde krigen

Flyger Per Gram

Torsdag 17. mars kl: 11:00

Afrika i forandring

Førsteamanuensis Ketil Fred Hansen

Torsdag 21. april kl: 11:00

Ytringsfrihetens historie

Cand. philol Andreas Skartveit

Torsdag 19. mai kl: 11:00

Klima og vær

Dr. i offshoreteknologi Siri Kalvig

Onsdag 14. september kl: 11:00

Sigbjørn Obstfelder

Cand. Philol, forfatter og freelancer Hanne Lillebo

Onsdag 19. oktober kl: 11:00

Det helsebringende vannet

Professor i Revmatologi Øystein Førre

Onsdag 16. november kl: 11:00

Handel, kunst og kvinner på Baroniet Rosendal

Professor Jørn Øyrehagen Sunde

Onsdag 14. desember kl: 11:00

Fra Rogaland til Stortinget og Kongens bord og retur

Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa

 

<- 2015 | 2017 ->