Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Over til London - NRK i eksil 1940 - 45

Onsdag 8. februar kl. 11.00 kommer litteraturkritiker Sindre Hovdenakk for å forelese om temaet: Over til London - NRK i eksil 1940 - 45

Sindre Hovdenakk (58) er journalist, kritiker og sakprosaforfatter. Han har skrevet biografier om Hagbard Berner, Torolf Elster, Johan Ludvig Mowinckel og Gunnar Heiberg.

Sindre Hovdenakk tar i foredraget for seg historien om de norske radiosendingene fra London under krigen.

Allerede i april 1940 var BBC i gang med norskspråklige sendinger. NRK-journalistene Toralv Øksnevad og Olav Rytter skulle få sentrale roller i dette arbeidet. Radiosendingene fra London ble den viktigste informasjonskanalen til et hærtatt norsk folk. Sendingene måtte hele tiden balansere mellom propaganda og sensur på den ene siden, og saklig og nøktern nyhetsformidling på den andre siden. Samtidig skulle kongehus og regjering bruke disse radiosendingene til sitt viktige holdningsarbeid. Beretningen om BBCs norske radiosendinger er et unikt stykke mediehistorie.