Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Det viktige og helsebringende vannet - Vannterapi og bademedisin gjennom tusener av år

Onsdag 19. oktober kl. 11.00 kommer Professor i Revmatologi Øystein Førre og foreleser om: Det viktige og helsebringende vannet - Vannterapi og bademedisin gjennom tusener av år

Øystein Førre er født i 1937, og han bor i Lillestrøm. Øystein vokste opp på gård i Hjelmeland kommune. Han er spesialist i revmatologi, immunologi og indremedisin.

Han har vært leder for revmatologisk avdeling ved Rikshospitalet i en årrekke og professor ved Universitetet i Oslo først i voksenrevmatologi så i barnerevmatologi. Han har veiledet 30 kandidater fram til doktorgraden.

Han har vært aktiv innen forskning, spesielt omkring sykdomsmekanismene for å finne fram til bedre behandlingsmåter ved revmatiske sykdommer. Han har ca 350 artikler i internasjonale tidsskrifter.

Bakgrunnen for hans emnevalg i dag er at han også i mange år var leder for behandlingsreiser til utlandet for barn og voksne hvilket innebærer bruk av klimatiske forhold, gymnastikk og svømming for å bedre livskvaliteten til revmtikerne.

Kilde: http://tidsskriftet.no/article/1320789/