Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Forelesninger 2017

Når ikke noe annet er oppgitt, vil forelesningene foregå på Sølvberget, Stavanger kulturhus. Følg ellers med i annonsene i Stavanger Aftenblad, mandagen før forelesningene. Det kan bli skifte av foreleser, sted og tid dersom noe uforutsett skulle skje.

 

Når

Emne

Foreleser

Onsdag 18. jan. kl: 11:00

Magnus Lagabøters Landslov

Professor Jørn Øyrehagen Sunde

Onsdag 15. feb. kl: 11:00

Den digitale revolusjonen, hva den gjør med oss

Vitenskapsjournalist Bjørn Vassnes

Onsdag 15. mars kl: 11:00

USA etter Trump

Forfatter og journalist Therese Sollien

Onsdag 19. april kl: 11:00

Organtransplantasjoner i Noreg

Professor dr. med. Pål-Dag Line

Onsdag 24. mai kl: 11:00

Hjertelaget. Hvorfor det?

Tidl. avdelingsoverlege dr. filos Leik Woie

Onsdag 20. sept. kl: 11:00

500 år etter Martin Luther - støter kirken folket fra seg?

Tidl. sjefredaktør Helge Simonnes

Onsdag 18. okt. kl: 11:00

Kritikerrollen

Filmkritiker Kristin Aalen

Onsdag 15. nov. kl: 11:00

Fra normal aldring til degenerative hjernesykdommer

Overlege Kenn Freddy Pedersen

Onsdag 13. des. kl: 11:00

Den norske folkekirke

Domprost Lise Ådnøy

 

<- 2016 | 2018 ->