Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Organtransplantasjoner i Noreg

Onsdag 19. april kl. 11.00 kommer Professor dr. med. Pål-Dag Line og foreleser om: Organtransplantasjoner i Noreg

 

Pål Dag Line har stilling som Professer II - Avdeling for transplantasjonsmedisin ved Institutt for klinisk medisin på UiO.

 

 

Kilde: http://www.med.uio.no/klinmed/personer/vit/paaldl/