Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Hjertelaget. Hvorfor det?

Onsdag 24. mai kl. 11.00 kommer Tidl. avdelingsoverlege dr. filos Leik Woie og foreleser om: Hjertelaget. Hvorfor det?

Først som 77-åring fikk han tid til å ta doktorgrad. Hjertelege Leik Woie måtte bli 77 år før han tok doktorgraden. Tidligere i livet har han ikke hatt tid. — Det er ingen grunn til å parkere hjernen fordi du har passert 70 år, sier han.

 

Kilde: http://www.aftenbladet.no/magasin/Forst-som-77-aring-fikk-han-tid-til-a-ta-doktorgrad-202814b.html