Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

500 år etter Martin Luther - støter kirken folket fra seg?

Onsdag 20. september kl. 11.00 kommer tidl. sjefredaktør Helge Simonnes og foreleser om: 500 år etter Martin Luther - støter kirken folket fra seg?

Helge Atle Simonnes (født 21. desember 1955 i Vanylven) er en norsk pressemann som har vært redaktør for Vårt Land siden 1987. samt styreleder for Dagsavisen. Simonnes er utdannet siviløkonom. Han er også styreleder i Norsk Presseforbund.

Simonnes ble ansatt i Vårt Land fra 1985. I 1987 ble han redaktør. Fra 1999-2002 var han styreleder for Norske Avisers Landsforbund. 

Simonnes har flere års erfaring som journalist i Sunnmørsposten. Sin utdanning som siviløkonom tok han på Handelshøyskolen BI. Da han brukte en forelesning av rektor Jørgen Randers om Tofte Cellulose (nåværende Södra Cell Tofte) som grunnlag for en artikkel i Dagens Næringsliv, ble han engasjert som personlig sekretær for Randers og fikk være med på noe av omleggingen som da skjedde på BI.

Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Helge_Simonnes