Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Fra normal aldring til degenerative hjernesykdommer

Onsdag 15. november kl. 11.00 kommer overlege Kenn Freddy Pedersen  og foreleser om: Fra normal aldring til degenerative hjernesykdommer

Kenn Freddy Pedersen er født i 1971 og oppvokst på Reine i Lofoten.

Utdanning: Fullført medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Tromsø i 2001.

Klinisk praksis: Etter endt turnustjeneste jobbet som lege i spesialisering ved Nevrologisk avdeling, Nordlandssykehuset i Bodø (2003-2005). Fra 2006 jobbet ved Nevrologisk avdeling, Stavanger universitetssjukehus. Spesialist i nevrologi og konstituert overlege siden 2010.

Forskning: Fullført doktorgrad med tittel «Apathy in Parkinson’s disease: A community-based study» i april 2010. Ansatt i 50 % stilling som postdoktor ved NKB siden 2010. Mottatt postdoktorstipend fra Helse Vest i 2013.

Forskningsinteresse: Parkinsons sykdom, nevropsykiatriske forstyrrelser, mild kognitiv svikt, demens.

 Kilde: https://helse-stavanger.no/avdelinger/forskningsavdelingen/nkb/ansatte-i-nkb/kenn-freddy-pedersen