Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Den norske folkekirke

Onsdag 13. desember kl. 11.00 kommer fungerende biskop Lise Ådnøy og foreleser om: Den norske folkekirke

Lise Ådnøy ble utnevnt til domprost i mai 2011.

Anne Lise Ådnøy avla teologisk embetseksamen ved Teologsk Fakultet i 1982. Hun var fra 1984 til 1985 vikarprest i Kirkelandet menighet i Kristiansund og deretter i åtte år sokneprest i Edøy på Nordmøre. Ådnøy har også vært kapellan/barne- og ungdomsprest i Hundvåg og fra 2003 sokneprest i St. Petri i Stavanger.

Kilde: http://www.vl.no/troogkirke/anne-lise-adnoy-blir-domprost-i-stavanger