Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Forelesninger 2018

Når ikke noe annet er oppgitt, vil forelesningene foregå på Sølvberget, Stavanger kulturhus. Følg ellers med i annonsene i Stavanger Aftenblad, mandagen før forelesningene. Det kan bli skifte av foreleser, sted og tid dersom noe uforutsett skulle skje.

 

Når

Emne

Foreleser

Onsdag 17. jan. kl: 11:00

Skottland, Nederland og Vestlandet – lukrativ tre-kanthandel over Nordsjøen på 1500 -1700 tallet

Professor Jørn Øyrehagen Sunde

Onsdag 21. feb. kl: 11:00

Norge Baltikum – fra kulde til varme

Advokat/forfatter Hege Boman Grundekjøn

Onsdag 21. mars kl: 11:00

Okkupasjonen i Norge 1940 til 1945

General og tidl. fylkesmann Hjalmar Inge Sunde

Onsdag 18. april kl: 11:00

George Orwell - vår samtidige

Professor Bernt Hagtvet

Onsdag 23. mai kl: 11:00

Vern og videreutvikling av trehusbyens kvaliteter

Byantikvar Hanne Windsholdt

Onsdag 19. sept. kl: 11:00

Landskapsmaleri på Vestlandet på 1800 - tallet

Kunsthistoriker Inger Gudmundson

Onsdag 17. okt. kl: 11:00

Teater-øyeblikkets kunst. Teater for nåtid og fremtid på skuldrene til fortiden.

Teatersjef Glenn Andre Kaada

Onsdag 21. nov. kl: 11:00

Matjorda - det fantastiske univers

Profesor Dag Jørund Lønning

Onsdag 12. des. kl: 11:00

Finland 1918 - Nordmenn i den finske borgerkrigen

NRK korrespondent Morten Jentoft

 

<- 2017 | 2019 ->