Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Okkupasjonen i Norge 1940 til 1945

Onsdag 21. mars kl. 11.00 kommer tidligere General/Fylkesman Hjalmar Inge Sunde og foreleser om:  Okkupasjonen i Norge 1940 til 1945


Hjalmar Inge Sunde (født 29. desember 1937) var fylkesmann i Aust-Agder, fra 10. januar 1995 til 1. januar 2008.

Han gitt ut fra økonomisk gymnas ved Stavanger Handelsgymnasium i 1956, hvor han så tok Befalskolen for Infanteriet i 1957. Etter Krigsskolen ble han tilsatt som løytnant i Infanteriet i 1960. Han gikk ut av Hærens stabskole i 1971, U.S. Command and General Staff College, Kansas, USA i 1974, Forsvarets Høgskole i 1982 og U.S. Army War College, Carlisle, Pennsylvania i 1986.

Sunde har vært kompanisjef ved Garnisonen i Sør-Varanger, bataljonsjef for Bn 2/Brig N, brigadesjef for Brig 12, forsvarsdistriktsjef for FDI 12/IR 12, divisjonssjef for 6. Divisjon. Han utnevnt til generalløytnant i 1987 og var øverstkommanderende i Sør-Norge (ØKS), frem til 1991. Han har tjenestegjort som instruktør ved Befalsskolen for Infanteriet i Sør-Norge, Befalsskolens øverste avdeling, Krigsskolen og Hærens stabsskole. Han var tidligere Norges representant i NATOs militærkomite med graden generalløytnant.

Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Hjalmar_Sunde