Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

George Orwell - vår samtidige

Onsdag 18. april kl. 11.00 kommer Professor Bernt Hagtvet og foreleser om:  George Orwell - vår samtidige


Bernt Hagtvet (født 5. mars 1946 i Oslo) er en norsk statsviter, skribent og debattant. Hagtvet er professor II i internasjonale studier ved Bjørknes Høyskole og professor emeritus i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han er spesialist på ekstreme politiske bevegelser, demokrati, menneskerettigheter samt folkemord. Han har blitt beskrevet som «Norges fremste ekspert på totalitære regimer og tankegods i det 20. århundret». 

Hagtvet studerte ved Yale University, hvor han ble M.A. i internasjonale studier i 1972 og M.Phil. i statsvitenskap i 1974. Som student møtte han Hannah Arendt, som ifølge han selv har vært et viktig faglig forbilde. På begynnelsen av 1980-årene arbeidet han ved Oppland distriktshøgskole på Lillehammer. Han var deretter forskningsleder og forskningssjef ved programmet for menneskerettigheter ved Chr. Michelsens Institutt fra 1983 til 1994, og samtidig professor II ved Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen. I 1994 ble han ansatt som professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hagtvet er også styremedlem ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter. Hagtvet har spesielt beskjeftiget seg med europeisk politikk, ekstrembevegelsers historie og sosiologi, og politisk teori. Innen politisk teori har han særlig konsentrert seg om demokrati- og menneskerettighetsstudier. I den senere tid har han fokusert på folkemord- og totalitarismestudier. Hagtvet ble emeritert (pensjonert) i 2016 og fikk samme år en stilling som professor II i internasjonale studier ved Bjørknes Høyskole.

Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Bernt_Hagtvet