Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Vern og videreutvikling av trehusbyens kvaliteter

Onsdag 23. mai kl. 11.00 kommer Byantikvar Hanne Windsholdt og foreleser om:  Vern og videreutvikling av trehusbyens kvaliteter

Hanne Windsholdt er Byantikvar i Stavanger kommune.

For byantikvar Hanne Windsholdt er bevaringsregelverket et viktig anliggende. Enkelte strøk har strenge, men klare regler for hva som er tillatt. Både bevaringshensyn og estetikk må ivaretas.

– Ved utbygging skapes det nye rom og mellomrom. Hva gjør disse rommene med helheten? Og er det lov å skape dem? Det er helt avgjørende at reglene i slike strøk følges opp og etterkommes. Hvis ikke vil viktige arkitektoniske uttrykk, og ikke minst etablert byggeskikk, fort bli truet. Ting som materialbruk, takvinkler, plassering av vinduer og krav til byggestandarder er svært viktige i de områdene hvor slik regulering er vedtatt. Derfor finnes det heller ikke unntak fra reglene. Det er med andre ord langt fra fritt fram for oppføring av opptil 50 m2 store bygg i slike strøk.

Kilde: https://www.eiendomsmegler1.no/hjemtildeg/hele-landet/2015/06/nye-byggeforskrifter/