Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Landskapsmaleri på Vestlandet på 1800 - tallet

Onsdag 19. sptember kl. 11.00 kommer kunsthistoriker Inger Gudmundson for å forele om landskapsmaleri på Vestlandet på 1800-tallet.

Inger Gudmundson (f. 1972) er kunsthistoriker og konservator ved Stavanger Kunstmuseum.

Synet på naturen og på landskapsmaleriet endret seg radikalt i løpet av 1800-tallet. Tidlig i århundret utviklet kunsten seg i nær samhandling med forskningen som foregikk innenfor nye selvstendige naturvitenskaper som meteorologi og geologi. Kunstnerne studerte naturen, men valgte ulike grader av vitenskapelig tilnærming til den. Noen fokuserte på detaljerte, naturalistiske gjengivelser, mens andre var mer opptatt av å formidle mer poetiske og eksistensielle naturskildringer.

Gudmundson tar publikum med på en reise gjennom det norske landskapet på Vestlandet, fra J. C. Dahl, til Lars Hertervig, Kitty Kielland og Nicolai Astrup. Hun vil forelese om hvordan disse landskapene knyttet seg til tanker om lokale særpreg og til en nasjonalromantisk historiefortelling. Samtidig vil hun vise hvordan landskapenes utforming var inspirert av internasjonal kunst- og idéhistorie.