Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Teateret – øyeblikkets kunst

Onsdag 17. oktober kl. 11.00 kommer påtroppende teatersjef ved Rogaland teater Glen Andre Kaada for å snakke om emnet Teater-øyeblikkets kunst. Teater for nåtid og fremtid på skuldrene til fortiden.

Teater er en særdeles kollektiv kunstart. Helt klart i den måten det blir skapt og utøvd av de forskjellige fagdisiplinene som lager forestillingene, men også i det øyeblikket det møter sitt publikum.

I en tid hvor man har tilnærmet ubegrenset tilgang til forskjellige medier står teatret fremdeles sterkt som et forum hvor publikum søker sammen for å bli underholdt, utfordret og beriket. Teateret har en lang historie som utgangspunkt for tankevekkende betraktninger og diskusjoner.

Teatret speiler hvem vi er, har vært og kanskje vil være.

Ved å utfordre klassikerkanonen i form og innhold er teatret en av de viktigste bidragsyterne til å skape ny innsikt og relevans i vår felles kulturhistorie. Og ved å søke nye historier, former og uttrykk prøver vi å belyse vår egen sivilisasjons samtid.

På samme måte som blant annet Evripides, Shakespeare, Ibsen og Brecht påvirket sin.