Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Matjorda – det fantastiske univers

Onsdag 21. november kommer professor og rektor ved Høgskolen for jordbruk og bygdeutvikling på Bryne, Dag Jørund Lønning, for å forelese om Matjorda – det fantastiske univers.

Vi har radikalt misforstått hva jord er. Når vi planlegger jordvern i Norge, verner vi arealet, ikke livet i mulden. Vi har regler for hvor tunge maskiner som har lov til å kjøre på asfalt, men ikke for muld, sier forfatter Dag Jørund Lønning.

Mulden er ifølge Lønning det desidert største universet av liv på planeten. Tunge maskiner er matjordens fiende nummer én – de ødelegger struktur som muldens mikroorganismer bruker år på bygge opp igjen. I tillegg etterlater de matjorden naken og sårbar for vær og vind. Ikke engang økologiske bønder har fått med seg dette poenget – mange av dem pløyer oftere enn konvensjonelle jordbrukere.

Mikroorganismene i jorden er det som skaper gode vekstforhold for matplantene, men også det som holder på karbon og kan begrense flom og vannskader ved klimaskapt uvær. En ny, grønn revolusjon vil spille på lag med det vanvittige livet i jorden. Vi har behandlet muld som død materie. Men muld er inntil 80 prosent liv.

Kilde: https://www.dn.no/magasinet/2017/10/20/1557/Miljo/matjord-kan-bremse-klimakrisen