Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Finland 1918 - Nordmenn i den finske borgerkrigen

Onsdag 12. desember kl. 11.00 kommer NRK-korrespondent Morten Jentoft for å forelese om Finland 1918 - Nordmenn i den finske borgerkrigen

Den finske borgerkrigen ble utkjempet fra januar til mai i 1918 og omtales ofte som den mest brutale konflikten i Norden i moderne tid. I et grusomt oppgjør mellom landsmenn sto nabo ofte mot nabo i en strid mellom konservative og sosialistiske krefter som raskt kom ut av kontroll. Nærmere 37 000 mennesker døde som en følge av konflikten, gjennom krigshandlinger, terror, vilkårlige henrettelser og høy dødelighet i fangeleirene.

Utenfor Finland var det mange som engasjerte seg, og Norge sendte to «ambulanser» - feltsykehus - fra Røde Kors og fra Norske Kvinners Sanitetsforening. Ingen var forberedt på blodbadet de skulle bli vitne til. Flere av nordmennene som var i Finland, skrev ned det de hadde vært med på, og øyenvitneskildringene bringer leseren tett på begivenhetene.

Den finske borgerkrigen er i dag et nesten ukjent kapittel for mange. I Finland er den fremdeles et både kontroversielt og følelsesladet emne.

Kilde: https://www.bokklubben.no/borgerkriger/finland-1918-morten- jentoft/produkt.do?produktId=15196503