Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Er det noe å være urolig for?

Onsdag 20. november kl. 11.00 kommer Professor i samfunnssikkerhet ved UiS Odd Einar Olsen for å forelese om temaet: Er det noe å være urolig for?

Odd Einar Olsen er professor i risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitet i Stavanger. Aldri har vi vært tryggere i Norge, og sjelden har vi vært så bekymret. Har vi noe grunnlag for det? Det er ikke det som får størst oppmerksomhet i mediene vi bør være bekymret for. Som for eksempel terrorisme, kriminalitet eller flyktninger.

Men det kan være på sin plass å bekymre seg mer enn vi gjør for trusler som kan snu opp ned på måten vi lever på og har innrettet oss. Arbeid med samfunnssikkerhet inneholder både dilemma og paradokser som gjør at vi aldri vil kunne fjerne risikoene vi omgir oss med.