Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Norsk språk i dag og i framtida

Onsdag 11. desember kl. 11.00 kommer Direktør i Språkrådet Åse Wetås for å forelese om temaet: Norsk språk i dag og i framtida

I verden blir det snakket om lag 6.000 språk. Noen dør ut, mens de store språkgruppene styrker sin stilling.

Språk er dynamisk. Noen ord forsvinner, mens andre står i fare for å dø ut.

Nye ord og uttrykk får vi fra film, datateknologi, oljeindustri og ungdomsmiljøer.

Hva skal til for at vi skal bevare norsk si\om et eget språk i framtiden?