Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Fotografihistoria sett frå Stavanger

Onsdag 22. januar kl. 11.00 kommer historiker Lisabet Risa for å forelese om temaet: Fotografhistoria sett frå Stavanger

Lisabet Risa er historiker og har vært førstearkivar ved Statsarkivet i Stavanger. Der hadde hun blant annet ansvar for fotografisk materiale i offentlige og private arkiver. Hun har også vært medlem av det nasjonale fotonettverket og styremedlem i Preus museum, det nasjonale museet for fotografi i Norge.

Risa har publisert flere bøker og artikler om fotografiet som historisk kildemateriale. Av større publikasjoner kan nevnes Bilete frå Hå. Folk og miljø 1860 – 1950 (1990), Fotografihistoria – sett frå Rogaland (2011), den første fylkesfotografihistoria i landet og Med blikk og kamera. Fotografihistoria i Time frå 1860-åra til vår tid (2018). Hun har også publisert artikler om fotograffirmaet Jacobsen, Waldemar Eide og Rasmus P. Thu.

I foredraget presenterer Risa utviklingen av den fotografiske bildekulturen i Stavanger fra introduksjonen av det nye mediet rundt 1842 og framover til jubileumsåret 1925.