Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

"Løgn og Forbandet Digt. Falske nyheter som et ekte problem"

Onsdag 19. februar kl. 11.00 kommer journalist Sven Egil Omdal for å forelese om temaet: "Løgn og Forbandet Digt. Falske nyheter som et ekte problem"

Sven Egil Omdal har bakgrunn som journalist, redaktør og forfatter, og kjent for mange gjennom sine Fripenn-spalter i Stavanger Aftenblad. Han fikk i 2009 Gullpennen for sin uredde og skarpe penn og sitt kritiske blikk på samfunn, politikk, media og religion – både nasjonalt og globalt.

 

Hvem kan vi stole på i de sosiale media sin tidsalder, og hva med demokratiet og journalistikken? Hvordan blir den demokratiske prosessen når veien til makt går gjennom feil fakta?