Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

«Smartby for pensjonister»

Onsdag 27. mai kl. 11.00 kommer Smartbysjef Gunnar Crawford for å forelese om temaet: «Smartby for pensjonister»

Byer over hele verden står foran utfordringer knyttet til økende urbanisering, utilfredsstillende infrastruktur, større krav og forventinger fra innbyggerne, høyere teknologisk endringstakt, og en økende andel eldre i befolkningen. Stavanger kommune ønsker å møte disse utfordringene med teknologi, samarbeid og tett innbyggerinvolvering. Hele ideen om smartere byer og samfunn er med andre ord tuftet på samarbeid og samhandling på tvers av de vanlige skillelinjene i samfunnet.

Gunnar Crawford er leder av prosjektet Smartby Stavanger. Han vil orientere om prosjektet og om hvilke konsekvenser det vil kunne få for pensjonister i Stavanger.