Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

«På hver sin klode? - Kielland og Obstfelder»

Neste foredrag er planlagt avholdt onsdag 22. april kl. 11.00. PUS vil følge FHI og Stavanger kommunes råd og avlyse kommende forelesninger om nødvendig.

Lektor Knut Helliesens foredrag om temaet: «På hver sin klode? - Kielland og Obstfelder» er planlagt gjenomført så snart dette lar seg gjøre. Styret i PUS vil komme tilbake med mer informasjon om vårens program.

Både Alexander Kielland (1949-1906) og Sigbjørn Obstfelder (1866-1900) vokste opp i Stavanger hvor begge gikk på Katedralskolen. Kielland vokste opp i en rik handelsfamilie, mens Obstfelder, i en familie på 16 søsken hvorav bare 7 vokste opp, hadde far som var bakermester og senere ble landhandler. Begge spilte instrumenter, Kielland fløyte og Obstfelder fiolin. Kielland studerte jus, mens Obstfelder ble ingeniør. Begge fikk sine første bokutgivelser før de var 30 år gamle. Så de det samme på samme klode?