Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Beethoven 250 år - Beethoven før og nå

Onsdag 26. august kl. 11.00 kommer professor Per Dahl for å forelese om temaet: Beethoven 250 år - Beethoven før og nå

Per Dahl vil ta utgangspunkt i Beethoven som den første frie kunstner og som ideal for romantikkens forestilling om kunstnergeniet. Dernest se på hvordan Beethoven-myten ble etablert og videreført i ulike historiske epoker frem til i dag.

Han vil også kommentere hvordan litteraturen om Beethoven ble normsettende for omtalene av andre komponister. Foredraget vil bli krydret med musikkeksempler (innspillinger fra Norsk lydinstitutt) som delvis avspeiler endringer i oppfatningen av Beethovens musikk i det 20.århundre.

Per Dahl er professor ved Fakultetet for utøvende kunstfag, Universitetet i Stavanger og fagkonsulent for Norsk lydinstitutt. Han har gitt en rekke populærvitenskapelige foredrag (Lyttekurs, Klingende kåserier) og skrevet en rekke vitenskapelige bøker og artikler.

<Kjøp billett>