Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Bærekraftmålene – klarer vi å nå dem?

Onsdag 23. september kl. 11.00 kommer sosiolog og politiker Tora Aasland for å forelese om temaet: Bærekraftmålene – klarer vi å nå dem?

Bærekraftmålene ble vedtatt av FN i 2015. Ved hjelp av 17 viktige mål som spenner fra fattigdomsutrydding til miljø, utdanning og innovasjon, forplikter FNs medlemsland seg til hver for seg og sammen å bidra til en bedre verden for alle. Vi har bare en jord, og den må vi ta godt vare på. Da trengs felles mål og felles handlinger.

Men selv om prosessen med bærekraftmål er viktig, er den også vanskelig. Det er lett å bli nasjonalistisk og det er lett å skape konflikt både om mål og midler. Det må blant annet tenkes annerledes om det tradisjonelle skillet mellom i-land og u-land. I lys av bærekraftmålene er også Norge et utviklingsland. Målene er positivt mottatt, og muligheten for å nå dem blir større når så mange private og offentlige virksomheter forstår verdien av målene og er villige til å tenke nytt.

<Kjøp billett>