Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Hva Utøya lærte meg om konfliktløsning og kommunikasjon

Onsdag 14. oktober kl. 11.00 kommer direktør Jan Christian Vestre for å forelese om temaet: Hva Utøya lærte meg om konfliktløsning og kommunikasjon

Jan Christian Vestre er daglig leder i familiebedriften Vestre, en av Europas mest fremgangsrike produsenter av bymøbler. Vestre samarbeider med et trettitalls møbel- og industridesignere og har mottatt en lang rekke designutmerkelser. Selskapet har all sin produksjon i Skandinavia, basert på fornybar energi og kortreise og miljøvennlige materialer.

Jan Christian er opptatt av at næringslivet må bidra til å realisere FNs bærekraftsmål, og at Norge har alle forutsetninger for å bli en grønn industristormakt. Jan Christian er utdannet jurist og har tidligere jobbet som politisk rådgiver i Nærings- og handelsdepartementet og på Stortinget. Han var styreleder for gjenreisningen av Utøya etter terrorangrepene 22. juli 2011.

<Kjøp billett>