Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Det amerikanske presidentvalget

Onsdag 18. november kl. 11.00 kommer forfatter Hans Olav Lahlum for å forelese om temaet: Det amerikanske presidentvalget

3. november skal USA etter planen velge president. Valget skjer ikke som et direktevalg, men gjennom valg av såkalte valgmenn fra landets 50 delstater. Alle med interesse for det fine samspillet mellom enkeltmennesker, politikk og samfunnsutvikling, har mye å lære om amerikansk politikk og om de amerikanske presidentene.

Ikke minst gjelder det i vår globaliserte tid, hvor USA påvirker situasjonen både i Norge, Europa og verden for øvrig. Hans Olav Lahlum har utgitt en kritikerrost bok om amerikanske presidenter. Hans omfattende historiske kunnskaper formidler han gjennom innsikt og engasjement.

<Kjøp billett>