Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Alexander L. Kielland-ulykken 40 år etter

Onsdag 16. desember kl. 11.00 kommer leder for Kielland-nettverket Odd Kristian Reme for å forelese om temaet: Alexander L. Kielland-ulykken 40 år etter

Odd Kristian (Kian) Reme er prest og tidligere kommunalråd for Arbeiderpartiet i Stavanger. Han mistet sin bror Rolf i Kielland-ulykken for 40 år siden, og var daglig leder av Kielland-fondet som arbeidet for snuing av plattformen. Han var talsmann for etterlatte og overlevende.

I 2016 tok han initiativ til å re-etablere et nettverk for overlevende og etterlatte - Kielland-nettverket - som han i dag er leder for. Nettverket arbeider for en ny granskning av ulykken, etter at forskere ved UiS gjennom flere år har avdekket en rekke forhold som ikke tidligere har vært gransket. Remes forelesning vil handle om de ulike årsaksteoriene, om nye opplysninger som har kommet fram og om behovet for en ny granskning av denne tragedien.

<Kjøp billett>