Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Forelesninger 2021

Når ikke noe annet er oppgitt, vil forelesningene foregå på Sølvberget, Stavanger kulturhus. Følg ellers med i annonsene i Stavanger Aftenblad, mandagen før forelesningene. Det kan bli skifte av foreleser, sted og tid dersom noe uforutsett skulle skje.

Når

Emne

Foreleser

Onsdag 20. jan. kl: 11:00

Jernbanen som samfunnsutvikler, om de folkevalgte finner det viktig nok. AVLYST

Tidligere NSB sjef Osmund Ueland

Onsdag 17. feb. kl: 11:00

Seks planter som forandret verden. AVLYST

Botaniker Eva M. Lauritzen

Onsdag 17. mars kl: 11:00

Restaureringen av Stavanger Domkirke.

Avdelingsdirektør Britta Goldberg

Onsdag 21. april kl: 11:00

Smartby for pensjonister AVLYST 

Gunnar Crawford

Onsdag 19. mai kl: 11:00

Det magiske vannet

Dr. Gro Johnsen

Onsdag 25. aug. kl:11:00

NY! Hvordan vi mennesker oppfatter og forholder oss til rytmikk

Førsteamanuensis Kjetil Vikene

Onsdag 8. sept.

Sommertur til Egersund

Veivisere: Egil Harald Grude og Harald Hamre

Onsdag 22. sept. kl: 11:00

Smartby for pensjonister

Gunnar Crawford

Onsdag 20. okt. kl: 11:00

Kvinder med begavelse for lægevirksomhet

Forfatter Cecilie Arentz-Hansen

Onsdag 24. nov. kl: 11:00

Den lille forskjellen – om forskjeller i Norge

Professor Karl Ove Moene

Onsdag 15. des. kl: 11:00

Nobels fredspris gjennom 120 år

Frilansejournalist og forfatter Anne Synnøve Simensen

 

<- 2020 | 2022 ->