Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Jernbanen som samfunnsutvikler, om Regjeringen finner det viktig nok

Onsdag 19. januar kl. 11.00 kommer tidligere NSB sjef Osmund Ueland for å forelese om temaet: "Jernbanen som samfunnsutvikler, om Regjeringen finner det viktig nok"

Osmund Ueland er tidligere NSB-sjef og har i en årrekke vært en tydelig talsperson for utvikling av jernbanen som en viktig kommunikasjonsarena i Norge.

Foredraget blir en liten tankevekker rundt jernbanens muligheter dersom vi har en Regjering som prioritere og ikke bare bruke jernbanen til å saldere med. Luftslottenes tid er forbi med lyntog, konkurranse med flyet og Nord Norge bane, men mye kan gjøres med Flytog-standard, doble spor og lange krysningsbelter for godstog på eksisterende nett.

De folkevalgte blir dessverre ikke enige om hvilken plass i samfunnsutviklingen jernbanen skal ha, og da blir det i de årlig budsjetter å vise til % økning fra tidligere år, fremfor å bruke jernbanen til å utvikle samfunnet.