Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Seks planter som forandret verden

Onsdag 9. februar kl. 11.00 kommer Botaniker Eva M. Lauritzen for å forelese om temaet: Seks planter som forandret verden

Eva M. Lauritzen er pensjonert fra sin stilling som førsteamanuensis ved Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Hennes faglige bakgrunn er som botaniker, men hun har alltid vært interessert i å se botanikk i sammenheng med andre fag, spesielt kulturhistorie og mat.

Foredraget handler om seks planter som på forskjellig måte har blitt uunnværlige for oss. Vår tilværelse ville vært helt annerledes uten dem, både når det gjelder mat, drikke, klær og til og med måten vi bygget husene våre på. Plantene kommer opprinnelig til dels fra svært fjerne områder, og noen har bare en relativt kort historie hos oss. I dag ville tilværelsen vært utenkelig uten dem. Fårikål uten pepper? Middag uten poteter? Ullklær hele sommeren? Ikke noe sukkertøy? Ingen røykepauser? Og heller ingen kaffe!

Disse plantene endret kosten og klærne våre, våre sosiale omgangsformer, byggeskikker og arbeidslivet!