Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Økosorg, stedstap, flyskam og andre begrep i miljøvernet

Onsdag 21. april kl. 11.00 kommer Professor emeritus Sigmund Hågvar for å forelese om temaet: Økosorg, stedstap, flyskam og andre begrep i miljøvernet

Sigmund Hågvar er økolog og professor emeritus i natur- og miljøvern, ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Globale og lokale miljøproblemer utfordrer oss alle. De påvirker vår psyke og kaller på engasjement. Men for å kunne drøfte miljøproblemene og løse dem trengs begreper. Enkelte begreper er tåkete, som «grønt skifte». Andre er mer konkrete, som klimastreik og flyskam. Men er det felter hvor gode begreper fremdeles mangler? Snakker vi nok om naturens mentale verdi? Eller at fremtidsutsiktene plager oss? Kan økosorg foredles til engasjement?

<Kjøp billett>