Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Restaureringen av Stavanger Domkirke

Onsdag 17. mars kl. 11.00 kommer Avdelingsdirektør Britta Goldberg for å forelese om temaet: Restaureringen av Stavanger Domkirke

Britta Goldberg er leder for restaureringsprosjektet av Stavanger Domkirke. Hun skal fortelle om kirkens historie og det arbeidet som planlegges og som utføres nå.

Stavanger domkirke fyller 900 år i 2025. Fram til jubileet skal kirken rehabiliteres både inn- og utvendig. Det er murverk og taket, dører og vinduer, universell utforming og oppvarmingen, kirkekunst og avløpsledninger som konserveres, rehabiliteres og fornyes. Arbeidene er omfattende og komplekse.

<Kjøp billett>