Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Livsutfoldelse er vår beste smertestillende medisin

Onsdag 22. mars kl. 11.00 kommer seksjonsoverlege ved Smerteklinikken på Stavanger for å forelese om temaet: Livsutfoldelse er vår beste smertestillende medisin

Per Egil Haavik er født i1950 og har eksamen som Cand med fra Bergen I 1975. Han er spesialist i anestesiologi 1983, nordisk spesialist smertemedisin 2008, spesialist i kompetanseområdet lindrende behandling 2014.

Per Egil har vært I tjeneste ved sykehus i Stavanger, Nordfjordeid, Flekkefjord og Oslo 1976-85. Overlege ved anestesiavdelingen SUS siden 1986. Seksjonsoverlege ved Smerteklinikken SUS fra 1994 og Palliativt Senter ved Avdeling for Blod og Kreftsykdommer fra 2004 frem til pensjonsalder i 2017. Han arbeider fortsatt en dag i uken som overlege og veileder ved Smerteklinikken SUS.

Per Egil Haavik har valgt å kalle foredraget sittt: "Livsutfoldelse er vår beste smertestillende medisin". Han vil belyse hvordan vår livsviktige venn, akutt smerte, kan utvikle seg til å bli vår verste fiende; kronisk invalidiserende smerte. Han vil også snakke om hvordan vi kan mestre smerte og forhindre at den tar styring over livet.