Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Historie

Det første Pensjonistuniversitetet startet i Frankrike i 1972 under betegnelsen Universitet for den tredje alder. Den vanligste internasjonale forkortelsen er U3A. I Norden finner vi U3A i Sverige, Danmark Finland og Norge.


I Norge var det Folkeuniversitetet i Oslo som høsten 1982 staret det første U3A etter initiativ av Henny Morisse. Våren 1984 kom Asker og Follo med. I følge U3A.no er det registrert 71 pensjonistuniversiteter i 2020 i Norge.


Vårt lokale Pensjonistuniversitetet ble startet i 1998 som en avdeling under Folkeuniversitetet Rogaland. Fra 1. januar 2001 hadde Folkeuniversitetet Sola det administrative ansvar. Fra 1. januar 2005 ble Pensjonistuniversitetet Stavanger en fri og uavhengig organisasjon.


Religiøst og politisk uavhengig
Pensjonistuniversitetet er ubundet i spørsmål som gjelder livssyn og politisk oppfatning.


Spør oss
Har du spørsmål er det bare å ringe eller sende oss en e-post.