Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Med vei skal landet bygges

Onsdag 21. august kl. 11.00 kommer Bjørn Martin Alsaker for å forelese om temaet: Med vei skal landet bygges, de store veiprosjektene i vårt område, historie, nylige og pågående større samferdselsprosjekter og framtidige planer.

Bjørn Martin Alsaker, født 13 juni 1953. Etter ingeniørhøgskoleutdanning fra bygg og anlegg ble det Stavanger vegkontor neste stopp. Som O-løper ble kart og landskap både yrke og fritid! Ble tidlig involvert i mange av de store samferdselsprosjektene langs vestlandskysten, fra Kristiansand til Trondheim og øst-vest utredninger. Konseptutredninger (KVU-er), kommunedelplaner og reguleringsplaner ble hverdagen i over 45 år, ispedd med nye ideer om jernbane/bybane/g-s veger m.m.

Bjørn Martin er en aktiv pensjonist, og han har god oversikt når det gjelder de store samferdselslinjene i Norge.

Sommertur langs Jæren – Norges flotteste jarekant!

Onsdag 12. juni 2024 arrangeres årets sommertur langs Jæren med Hanne Thomsen som turleder.

Hanne Thomsen er pensjonist, utdannet som kvartærgeolog, har tidligere bla arbeidet ved Arkeologisk museum i Stavanger, Fylkesmannens miljøvernavdeling og Hotellhøgskolen. Hun har skrevet mange artikler og bøker om landskapshistorie i Rogaland, og har vært mye brukt som foredragsholder og turleder i Jærlandskapet.

Jærlandskapet er som en åpen bok – bare vi vet hvordan det skal leses! På årets sommertur skal vi besøke noen av de tydelige sporene etter naturlige geologiske prosesser og vandre langs kulturspor i landskapet fra ulike tider.  Vi skal litt ut av bussen og må ha klær og skotøy etter værforholdene.

Oppmøte på Stavanger bussterminal kl. 08:55

Første stopp er Ullandhaug litt over kl.9 med utsikt og geografi: Hva er et landskap? Om relieff, berggrunn, løsmasser, vegetasjon, vann og kultur.

Andre stopp er Ølberg Havn rundt kl. 10. Her får vi en presentasjon av det geologiske skyvedekket og litt om andre verdenskrig. Bussturen fortsetter over Tjelta, Helleberget og Postveien til Tinghaug. Underveis får vi høre om livet i steinalder, bronsealder og jernalder, samt litt om gamle veier og forsvundne vann.

Tredje stopp ca. kl.11.30. Det blir pause med benstrekk og termoskaffe på Tinghaug med mulighet for å gå rundt Krosshaug og Dysjane. Vi lærer om geologi og istider og om jernalderens maktsentrum på Jæren. Bussturen fortsetter over Bryne.
Fjerde stopp i ett-tiden er ved Grødalandstunet, der vi starter en spasertur langs Kongevegen til Bodle. Vi ser på jærhus og rullesteinstrender, hører historien om kullboringen, strandgraver, og eldre næringsveier langs stranden. Så fortsetter bussen fra Bodle over Varhaug til Kvia.

Kl. 14.30 spiser vi lunsj på Jærmuseet, Vitengarden, før turen går hjem med ankomst Bussterminalen ca kl. 17.00