Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Med vei skal landet bygges

Onsdag 21. august kl. 11.00 kommer Bjørn Martin Alsaker for å forelese om temaet: Med vei skal landet bygges, de store veiprosjektene i vårt område, historie, nylige og pågående større samferdselsprosjekter og framtidige planer.

Bjørn Martin Alsaker, født 13 juni 1953. Etter ingeniørhøgskoleutdanning fra bygg og anlegg ble det Stavanger vegkontor neste stopp. Som O-løper ble kart og landskap både yrke og fritid! Ble tidlig involvert i mange av de store samferdselsprosjektene langs vestlandskysten, fra Kristiansand til Trondheim og øst-vest utredninger. Konseptutredninger (KVU-er), kommunedelplaner og reguleringsplaner ble hverdagen i over 45 år, ispedd med nye ideer om jernbane/bybane/g-s veger m.m.

Bjørn Martin er en aktiv pensjonist, og han har god oversikt når det gjelder de store samferdselslinjene i Norge.