Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Forelesninger 2024

Når ikke annet er oppgitt, vil forelesningene foregå i Stavanger kulturhus, Sølvberget.

Medlemmer i Pensjonistuniversitetet Stavanger har gratis adgang til foredragene, mens ikke-medlemmer betaler kr. 100 ved inngangen.

Når Emne Foreleser
Onsdag 17. jan kl: 11:00 Jens Hundseid - Rogalands glemte statsminister Sosiolog og forfatter Thor Geir Harestad 
Onsdag 14. feb kl: 11:00 Skjelv du på handa, Vladimir? Samfunnsengasjement gjennom film og poesi Forfattar og filmregissør Odveig Klyve 
Onsdag 28. feb kl: 11:00 1 million liv Helsegründer Tore Lærdal
Onsdag 20. mars kl: 11:00 Hva skjer i Storbritannia etter Brexit? Journalist og forfatter Annette Groth
Onsdag 24. april kl: 11:00 Kjernekraft, en del av energikilden i Norge? Sunniva Siem
Onsdag 15. mai kl:11:00 Kunsten å bli forfatter Historiker og forfatter Gunnar Roalkvam
Sommertur 12. juni "Tur langs Jæren - Norges flotteste jarekant" Turleder er Hanne Thomsen. Hennes bakgrunn er geolog og foreleser.
Onsdag 21. august kl:11:00 Med vei skal landet bygges, de store veiprosjektene i vårt område, historie, nylige og pågående større samferdselsprosjekter og framtidige planer Bjørn Martin Alsaker
Onsdag 4. september kl:11:00 Spillet om Syria Hilde Henriksen Waage, professor i historie
Onsdag 25. september kl:11:00 Norsk kvinnehistorie på 90 minutter Journalist og kulturredaktør Hege Duckert 
Onsdag 9. oktober kl:11:00 Solenergi Harald A. Røstvik
Onsdag 23. oktober kl:11:00 Kampen om sannheten Professor i sosialantropologi Thomas Hylland Eriksen
Onsdag 6. november kl:11:00 Svalbard i geopolitisk perspektiv Professor emeritus i moderne historie Roald Berg
Onsdag 20. november kl:11:00 - Emne ikke avklart - Journalist og kommentator Sigrid Rege Gårdsvoll
Onsdag 11. desember kl:11:00 Hjerneslag Professor II Martin Kurz

 

<- 2023 | 2025 ->